Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

138

Tháng hiện tại

179458

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772111

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Huỳnh Văn Ký
Năm sanh : 1933
Hoàn cảnh : Nghèo - khó khăn

Tên : Đổ Thanh Lịch
Năm sanh : 2004
Hoàn cảnh : Bại Não

Tên : Trương Văn Lang
Năm sanh : 1932
Hoàn cảnh : Neo đơn