Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

86

Tháng hiện tại

179392

Tháng trước

209749

Lượt truy cập

1772045

Ân nhân bảo trợ gạo hàng tháng > người được bảo trợ

Hướng dẫn xem: chọn mã sắp xếp theo tên ở Ô 1 -> sau đó chọn ân nhân muốn xem ở Ô 2Tên : Lê Đợt
Năm sanh : 1934
Hoàn cảnh : Bệnh tật