Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

113

Tháng hiện tại

105763

Tháng trước

123446

Lượt truy cập

1853043

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM XE LĂN NĂM 2018

Đăng ngày: 07/08/2018 Lượt xem: 223

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM XE LĂN NĂM 2018

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
THÁNG 1/2018     
G/Đ Minh Ly  CA 6
THÁNG 2/2018     
Nongo Và G/Đ  CA 1
Phương Ngọc Nguyên  VA 1
Lan Trần MInh Phú , Lan Kim Trần K  CA 20
THÁNG 4/2018     
Giỏi Văn Do - Phương Nga Trần  CA 1
Minh Văn Trần  MI  1
THÁNG 5/2018     
Hiệp Vương - Hua A  CA $ 1500
Trần Hoàng  CA $ 150
Van Nguyên  CA 3
THÁNG 7/2018     
Nguyệt M Nguyên  CA 8
Duyên Nguyên , Huy Lam  CA 10
Trần Ái Hoa  CA 20
Nguyễn Thị Việt Nam  CA 5
Chúc An  CA 1
Quãng Trường ( Diệu Hiền )  CA $ 36
Michael Nguyên  CA  $ 100
Trần Thị Huyền  CA $ 60
Kaden & Kody Vũ  CA $ 60
loan K Nguyên  CA $ 60
Sherry Dương , Thames Dang  CA $ 60
THÁNG 8/2018     
My Hương T Nguyên ( 2 xe đạp + 2 xe lăn )  CA $ 270 
Quan Đình Trần , Xuân Hương thị Phạm  CA $ 432
Anh N Thai  MN  $ 60
ly Thị Mỹ Hằng , Huỳnh Thanh Lợi, Nguyễn Thị Phương  CA $ 600
Christine Lê / Eric Chung  CA $ 180 
Anh N Thai  XL $ 60
Trương Thị Ước / Chúc Lương  CA $ 120 
THÁNG 9/2018     
Nguyễn A Khanh - Chi Chu Liêm  CA $ 200
TO Oanh Thi Le  CA $ 200