Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

50

Tháng hiện tại

78663

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1527971

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM XE LĂN NĂM 2017

Đăng ngày: 24/07/2017 Lượt xem: 167

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM XE LĂN NĂM 2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỘ CƯ NGỤ  SỐ LƯỢNG XE 
THÁNG 8/2017     
Tang Nu      CA 3
Liem Lam  CA 1
Nhi H To  CA 10
Jimmy Banh & Kristy Luong  CA 2
THÁNG 7/2017     
Giang Bich Thien / Mindy Vo CA 2
Anh Nguyet Huynh WA 1
Den Truong, Dong Huynh CA 1
Thanh Van Thi Tran       CA 1
Chuc An CA 1
Doanh V Le & Ngoc Xuan Ly & Kim C LY  VA 1
Nguyen Thi Viet Nam CA
Tran Ai Hoa CA 20
Duyen Nguyen, Huy Lam CA 10
Nguyet M Nguyen CA 8
THÁNG 6/2017     
Chau Thi Vo CA 2
Jerry Thanh, Jesse Thanh CA 2
Anna To & Alex Le CA 4
Le Thi Quy CA 2
Duong Thu ( Dieu Thanh Thu) CA 2
Minh Van Tran               MI 1
THÁNG 5/2017     
Mai Lam  CA 1
Pham Hung Van & Ha Thi Dao TN 1
THÁNG 4/2017    
Huynh Mia Phan 2 Xe 
Nguyen Thi Phuong Ngoc NY 1 Xe 
Anh N Thai  MN 1 Xe 
Shelly Saysom Phane CA 1 Xe
Dieu Hien Truong, Huynh Truong  CA 20 $ 
THÁNG 3 / 2017     
Taylor Hoi Soi ( Sau Hoi Soi) CA  $ 60 
Lam Khiem ( T.L Pharmacy Inc ) CA $ 300
Gia Dinh Pham Canh & Le Hoa CA $ 20
Ngo Nam Kieu, Nguyen Kim Dung, Truong Tan, Truong Nhi, Ngo Thanh Yen  CA 1 Xe
Nguyen Hanh CA 2 Xe 
Minh Van Tran  CA 1 Xe 
Tháng 2 / 2017     
Phan Thi Anh ( Dieu Hoa)  CA 5 Xe 
Christina A Tran  OH 5 Xe
Hong Vargas, Hanh Pham  CA 10 Xe
Victoria Luong  CA 1 Xe 
Phan Thanh Hung CA 1 Xe 
Truong Thi Quynh ( Dieu Hien) CA 1 Xe 
Vu Luat ( Minh Tue) CA 1 Xe 
Monique K Duong  CA 1 Xe 
Lan CO  5 Xe 
GD Truc Nguyen ( Nhu Nhien) CA 2 Xe 
GD Quang Hue Phuoc ( Hanh Luong) CA 10 Xe 
Hoang Nhu Quynh ( Chon Hiep), Hoang Nhu Mai  CA  1 Xe 
Dieu Huong & Mylone Nguyen CA  5 Xe 
Han Ngoc Ho CA  1 Xe 
THANG 1/2017     
GD Dieu Cat Tuong  CA $ 300
Tinh Vuong  CA 1 Xe 
Linh Vuong  CA 1 Xe 
Michael Nguyen  CA 1 Xe
Hue Huong & Andrew CA 3 Xe
Khang Nguyen  CA 20 Xe
Minh Nguyen  CA 30 Xe