Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

158

Tháng hiện tại

87426

Tháng trước

190950

Lượt truy cập

1646318

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM XE LĂN NĂM 2017

Đăng ngày: 24/07/2017 Lượt xem: 320

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM XE LĂN NĂM 2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỘ CƯ NGỤ  SỐ LƯỢNG XE 
THÁNG 8/2017     
Tang Nu      CA 3
Liem Lam  CA 1
Nhi H To  CA 10
Jimmy Banh & Kristy Luong  CA 2
THÁNG 7/2017     
Giang Bich Thien / Mindy Vo CA 2
Anh Nguyet Huynh WA 1
Den Truong, Dong Huynh CA 1
Thanh Van Thi Tran       CA 1
Chuc An CA 1
Doanh V Le & Ngoc Xuan Ly & Kim C LY  VA 1
Nguyen Thi Viet Nam CA
Tran Ai Hoa CA 20
Duyen Nguyen, Huy Lam CA 10
Nguyet M Nguyen CA 8
THÁNG 6/2017     
Chau Thi Vo CA 2
Jerry Thanh, Jesse Thanh CA 2
Anna To & Alex Le CA 4
Le Thi Quy CA 2
Duong Thu ( Dieu Thanh Thu) CA 2
Minh Van Tran               MI 1
THÁNG 5/2017     
Mai Lam  CA 1
Pham Hung Van & Ha Thi Dao TN 1
THÁNG 4/2017    
Huynh Mia Phan 2 Xe 
Nguyen Thi Phuong Ngoc NY 1 Xe 
Anh N Thai  MN 1 Xe 
Shelly Saysom Phane CA 1 Xe
Dieu Hien Truong, Huynh Truong  CA 20 $ 
THÁNG 3 / 2017     
Taylor Hoi Soi ( Sau Hoi Soi) CA  $ 60 
Lam Khiem ( T.L Pharmacy Inc ) CA $ 300
Gia Dinh Pham Canh & Le Hoa CA $ 20
Ngo Nam Kieu, Nguyen Kim Dung, Truong Tan, Truong Nhi, Ngo Thanh Yen  CA 1 Xe
Nguyen Hanh CA 2 Xe 
Minh Van Tran  CA 1 Xe 
Tháng 2 / 2017     
Phan Thi Anh ( Dieu Hoa)  CA 5 Xe 
Christina A Tran  OH 5 Xe
Hong Vargas, Hanh Pham  CA 10 Xe
Victoria Luong  CA 1 Xe 
Phan Thanh Hung CA 1 Xe 
Truong Thi Quynh ( Dieu Hien) CA 1 Xe 
Vu Luat ( Minh Tue) CA 1 Xe 
Monique K Duong  CA 1 Xe 
Lan CO  5 Xe 
GD Truc Nguyen ( Nhu Nhien) CA 2 Xe 
GD Quang Hue Phuoc ( Hanh Luong) CA 10 Xe 
Hoang Nhu Quynh ( Chon Hiep), Hoang Nhu Mai  CA  1 Xe 
Dieu Huong & Mylone Nguyen CA  5 Xe 
Han Ngoc Ho CA  1 Xe 
THANG 1/2017     
GD Dieu Cat Tuong  CA $ 300
Tinh Vuong  CA 1 Xe 
Linh Vuong  CA 1 Xe 
Michael Nguyen  CA 1 Xe
Hue Huong & Andrew CA 3 Xe
Khang Nguyen  CA 20 Xe
Minh Nguyen  CA 30 Xe