Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

306

Tháng hiện tại

114803

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827345

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM QUÀ ĐỘT XUẤT THÁNG 6/2017

Đăng ngày: 23/08/2016 Lượt xem: 667

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM QUÀ ĐỘT XUẤT THÁNG 6/2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
Le Vu CO  $ 300
Vu Luan Pham , Nhi Ngoc Y Pham  CA $ 30
Le Van Sot ( Thien Tam)  CA $ 300
Tu Duong  CA $ 120
Vu Thi Nghia ( Thanh Nga Tran)  CA $ 150
Jimmy Keo , Lisa P Duong  CA $ 500
An Danh  CA $ 100
La Kim Lan ( Nhat Minh Thanh) CA $ 500
Tran Thi Kim Giang  CA $ 50
James Hunter  CA $ 20
Chau Bao Nguyen & Xuan M Hoang  WA $ 20
Long V To & Nieu Thi Tran  CA $ 20
Minh Trang Thi Phan  MN $ 60
Nguyen Thi Ngoc Hoi  CA $ 50
Huyen Dieu Nguyen  CA $ 20
Huong Tran  CA $ 10
Tan N Nguyen  CA $ 5
Tran Hong Hoa  CA $ 10
Tony Bui  AZ $ 20
Duong Nguyen  CA $ 50
Tracy Trang Doan NY $ 200
Luong D Tran , Vui Nguyen  CA $ 5000
Uyen T Pham  CA $ 30
Kim Tuyen Nguyen & Wilson T Tsui CA $ 100
Phuoc An  CA $ 50
Thanh Phuong  CA $ 100
Ta Khiet  CA $ 100
Hoa Hiep Tran  CA $ 10
Khuu Cam Thanh  CA $ 200
Truong Tran & Huynh Thi Le  CA $ 125
Hung T Nguyen  CA $ 120
Nam Van Nguyen  CA $ 100
Quach Xuan Phuong CA $ 50
Trinh Thi Sieng CA $ 50
Oanh Kim Tran or Cobra Pham CA $ 60
Huong L Nguyen  CA $ 50
John Nguyen  CA $ 50
Tram Kim Phuong & Dieu Huong CA $ 15
Philip Tran  CA $ 60
Kieu Van Lam Or Hoa C Duong CA $ 30
Nguyen Thuy Hang  CA $ 100
Nguyen Thi Thuy Van CA $ 100
Vinh Van Tran  CA $ 30
 Jerry Thanh  CA $ 50
Phước Lạc  CA $ 40
Diệu Minh  CA $ 20
Lê Minh  CA $ 60
Nguyễn Thị Tuyết ( Nguyên Hà )  CA $ 140
Lương Rim  CA $ 50
Diệu Thông  CA $ 10
Nguyễn Thị Hồng  CA $ 10
Diệu Hương  CA $ 10
Viên NGuyên  & Viên Ngô  CA $ 10
Trần Lee $ Trần Kim Phụng  CA $ 20
Huỳnh Ngọc Linh  CA $ 20
Trần Thúy Linh & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  CA $ 100
Le Quang Dong  CA $ 20
Bao Nguyen  CA $ 20
Diane Nguyen  CA $ 100
Chuc Thuan  CA $ 100
Thuy Nguyen  CA $ 20
Duc Nguyen  CA $ 50
Ma Sam  CA $ 50
Thu Nga Degrassi  CA $ 500
An Danh  CA $ 5
Tan N Nguyen  CA $ 5
Trang My Thi Ly & Tuong Du Tang  CA $ 50
Duyen Thi Nguyen  CA $ 20
Suong N Vo  CA $ 20
Bolsa Hair Design  CA $ 10
Hoa Thi Nguyen  CA $ 100
Viet Thanh Nguyen  CA $ 20
Ngu Cong Bui  CA $ 30