Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

471

Tháng hiện tại

201343

Tháng trước

264277

Lượt truy cập

1747706

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM QUÀ ĐỘT XUẤT THÁNG 6/2017

Đăng ngày: 23/08/2016 Lượt xem: 607

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM QUÀ ĐỘT XUẤT THÁNG 6/2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
Le Vu CO  $ 300
Vu Luan Pham , Nhi Ngoc Y Pham  CA $ 30
Le Van Sot ( Thien Tam)  CA $ 300
Tu Duong  CA $ 120
Vu Thi Nghia ( Thanh Nga Tran)  CA $ 150
Jimmy Keo , Lisa P Duong  CA $ 500
An Danh  CA $ 100
La Kim Lan ( Nhat Minh Thanh) CA $ 500
Tran Thi Kim Giang  CA $ 50
James Hunter  CA $ 20
Chau Bao Nguyen & Xuan M Hoang  WA $ 20
Long V To & Nieu Thi Tran  CA $ 20
Minh Trang Thi Phan  MN $ 60
Nguyen Thi Ngoc Hoi  CA $ 50
Huyen Dieu Nguyen  CA $ 20
Huong Tran  CA $ 10
Tan N Nguyen  CA $ 5
Tran Hong Hoa  CA $ 10
Tony Bui  AZ $ 20
Duong Nguyen  CA $ 50
Tracy Trang Doan NY $ 200
Luong D Tran , Vui Nguyen  CA $ 5000
Uyen T Pham  CA $ 30
Kim Tuyen Nguyen & Wilson T Tsui CA $ 100
Phuoc An  CA $ 50
Thanh Phuong  CA $ 100
Ta Khiet  CA $ 100
Hoa Hiep Tran  CA $ 10
Khuu Cam Thanh  CA $ 200
Truong Tran & Huynh Thi Le  CA $ 125
Hung T Nguyen  CA $ 120
Nam Van Nguyen  CA $ 100
Quach Xuan Phuong CA $ 50
Trinh Thi Sieng CA $ 50
Oanh Kim Tran or Cobra Pham CA $ 60
Huong L Nguyen  CA $ 50
John Nguyen  CA $ 50
Tram Kim Phuong & Dieu Huong CA $ 15
Philip Tran  CA $ 60
Kieu Van Lam Or Hoa C Duong CA $ 30
Nguyen Thuy Hang  CA $ 100
Nguyen Thi Thuy Van CA $ 100
Vinh Van Tran  CA $ 30
 Jerry Thanh  CA $ 50
Phước Lạc  CA $ 40
Diệu Minh  CA $ 20
Lê Minh  CA $ 60
Nguyễn Thị Tuyết ( Nguyên Hà )  CA $ 140
Lương Rim  CA $ 50
Diệu Thông  CA $ 10
Nguyễn Thị Hồng  CA $ 10
Diệu Hương  CA $ 10
Viên NGuyên  & Viên Ngô  CA $ 10
Trần Lee $ Trần Kim Phụng  CA $ 20
Huỳnh Ngọc Linh  CA $ 20
Trần Thúy Linh & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  CA $ 100
Le Quang Dong  CA $ 20
Bao Nguyen  CA $ 20
Diane Nguyen  CA $ 100
Chuc Thuan  CA $ 100
Thuy Nguyen  CA $ 20
Duc Nguyen  CA $ 50
Ma Sam  CA $ 50
Thu Nga Degrassi  CA $ 500
An Danh  CA $ 5
Tan N Nguyen  CA $ 5
Trang My Thi Ly & Tuong Du Tang  CA $ 50
Duyen Thi Nguyen  CA $ 20
Suong N Vo  CA $ 20
Bolsa Hair Design  CA $ 10
Hoa Thi Nguyen  CA $ 100
Viet Thanh Nguyen  CA $ 20
Ngu Cong Bui  CA $ 30