Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

141

Tháng hiện tại

201443

Tháng trước

264277

Lượt truy cập

1747806

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 / 2016

Đăng ngày: 30/10/2016 Lượt xem: 573

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 / 2016

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
Dieu Hoang  CA $ 200
Vien Nguyen , Vien Ngo  CA $ 10
An Danh CA $ 100
Dinh Hong  CA $ 400
Hong Nhat Thi Duong  CA $ 100
Anh N Nguyen  CO $ 100
Tam Khac Nguyen  CA
Bolsa Hair Design CA $ 10
Cuong Thanh Nguyen  TX $ 100
Duong Nguyen  CA $ 50
Suong N Vo  TX $ 20
Mai Bang, Bac Bang  CA $ 30
Bo Tran CA $ 20
Dat Nguyen  CA $ 50
Han T Huynh, Hanh My Huynh  CA $ 50
Hung Tran  CA $ 100
Vy T le  CA $ 100
Hue Huynh  CA
Tan N Ho, Lien K Nguyen  PA $ 100
Duong Cam Luu, Lien Ngoc La CA $ 50
Kiet Nguyen  CA $ 100
Tommy To CA $ 100
Sukha Dhamma CA $ 200
Thu Nga Degrassi CA $ 300
Hoa Xuan pham, Kim Quang Le PA $ 400
Cat Gia Hoang Thi Nguyen PA $ 100
Huan D Vo  CA $ 200
Chi Van Luu, Ngan Thi Le  CA $ 50
Kristine Hong Le, Steven Le Ha CA $ 300
Dao Thi Xuan Do  CA $ 20
Hen Tran & Cua Lam  IL $ 52
Phuc Quang  CA $ 50
Jerry Thanh, Jesse Thanh CA $ 100
Kim Ngoc le  CA $ 30
Nguyen Chau , Dieu thien  CA $ 43
Giac Nghiem, Nguyen Chau  CA $ 35
Dieu Nhan CA $ 12
Lam Lan CA $ 525
LuuLy, Ho Luong  CA $ 10
Giac Nghiem, Thien Phuoc  CA $ 35
Dieu Nhan CA $ 14
Dieu Minh CA $ 21
Le Minh, lam Tanh CA $ 22
Popa David,  Nguyen Trong Thu  CA $ 28
Tran Ao , Dang Ba  CA $ 30
Dieu Toan CA $ 20
Lam Tanh CA $ 5
Le Nguyet CA $ 7
Nguyen Trang Thu CA $ 7
Trinh Tuyet Van CA $ 50
Quach Kim Hoa CA $ 50
Dieu Tri CA $ 20
Nguyen Nghiem CA $ 5
Dieu Thien CA $ 14
Ha Quang Le, Hoa Thuan Tran , Nguyen Thi Kim lien CANADA $ 100
GD Trieu My Phuong CA $ 100
Duong Thu ( Dieu Thanh Thu)  CA $ 100
Ngo Thi Thu  CA $ 50
Nguyen K Phan, Cho Nguyen  CA $ 50
Tung Van Dang, Canh Thi Vo  CA $ 100
Chuc Luong  CA $ 15
Tan P Tran  CA $ 100
Quang Duong, Quang Dang  CA $ 20
Miny Nail's And Hai Salon CA $ 100
Tuyet Duong, Valllene Tran  CA $ 100
Ngan Bui  CA $ 20
Thuy Nguyen  CA $ 20
Kieu Van Lam, Hoa C Duong CA $ 30
Trang My Thi Ly, Tuong Du Tang  CA $ 50
Lien Kim Nguyen  CA $ 500
Nhuyen Thi Pham  CA $ 300
Vu Luan Pham, Nhi Ngoc Y Pham  CA $ 20
Vu Vinh  CA $ 20
Co Trang CA $ 20
Kim CA $ 20
Ong Loc CA $ 20
Lan CA $ 20
Tien CA $ 30
Dien Nguyen, Cuc Thi Hoang  CA $ 300
An Danh  CA $ 10
Hue Huynh  CA $ 20
Vo Danh  CA $ 10
Tam Khac Nguyen CA $ 500
Hoa Van Nguyen  CA $ 50
Phuong Nguyen- Civic Center Shell CA $ 100
Nhuong Tu Vo, Hoan N Vo  CA $ 40
Nguyen Thi Ngoc Hoi, Luan Nguyen, Thanh Phan CA $ 60
Thanh Hai Thi Nguyen  CA $ 20
Tai Phuc Nguyen  CO $ 100
Thiet Nguyen, Nho Thi Truong  CA $ 100
Vien Nguyen, Dieu Hien, Nhut Hien Phat CA $ 30
Dieu Nghiem, Nguyen Thi TranG CA $ 25
Hoi Van Pham, Nguyet Anh Cao CA $ 30
Diana Hesston, Maurice Hesston CA $ 50
Huong T Dang AZ $ 50
Kieu Suu Ngoc VA $ 40
Loan Nguyen CA $ 30
Nguyen Dang CA $ 20
Dieu Nguyen CA $ 30
Le Thoa ( Dieu Tin)  CA $ 200
Vien T Phuong CA $ 200
Nguyen Thi Be CA $ 60
Helen Dong CA $ 200
Thanh Nga Tran CA `$ 100
Steve Pham CA $ 20
GD Co Du CA $ 100
Hong Le (check name:  Vy N Dinh) CA $ 100
Jerry Mai CA $ 300
Uyen T Pham CA $ 30
Uyen T Pham CA $ 30
Ly My Chen (check name:  Roses L Ly) CA $ 85
Jennifer Quach (check name:  Roses L Ly) CA $ 85
Anh Tin "Chung CA $ 25
Sung Te CA $ 500
Kim Huynh CA $ 30
Chau Nguyen WA $ 20
Mr. Tan N Nguyen CA $ 6
Huyen Nguyen CA $ 20
Hien Duong (check name:  Nhu Hieu Huynh Duong & John Wu) GA $ 20
Mr. Nam Van Nguyen CA $ 100
Trinh Phan CA $ 30
Huynh Huu & Tang Cam CA $ 100
An Danh CA $ 75
Khuu My Ly , GD Hue Phuoc CA $ 1810
Khuu My Ly , GD Hue Phuoc CA $ 190
Tran Muoi  CA $ 100
Ly Hoa CA $ 100
Dieu Co CA $ 50
Ngo Anh Tu  CA $ 50
Anh Dao CA $ 10