Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

212

Tháng hiện tại

114688

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827230

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 / 2016

Đăng ngày: 30/10/2016 Lượt xem: 634

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 9 / 2016

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
Dieu Hoang  CA $ 200
Vien Nguyen , Vien Ngo  CA $ 10
An Danh CA $ 100
Dinh Hong  CA $ 400
Hong Nhat Thi Duong  CA $ 100
Anh N Nguyen  CO $ 100
Tam Khac Nguyen  CA
Bolsa Hair Design CA $ 10
Cuong Thanh Nguyen  TX $ 100
Duong Nguyen  CA $ 50
Suong N Vo  TX $ 20
Mai Bang, Bac Bang  CA $ 30
Bo Tran CA $ 20
Dat Nguyen  CA $ 50
Han T Huynh, Hanh My Huynh  CA $ 50
Hung Tran  CA $ 100
Vy T le  CA $ 100
Hue Huynh  CA
Tan N Ho, Lien K Nguyen  PA $ 100
Duong Cam Luu, Lien Ngoc La CA $ 50
Kiet Nguyen  CA $ 100
Tommy To CA $ 100
Sukha Dhamma CA $ 200
Thu Nga Degrassi CA $ 300
Hoa Xuan pham, Kim Quang Le PA $ 400
Cat Gia Hoang Thi Nguyen PA $ 100
Huan D Vo  CA $ 200
Chi Van Luu, Ngan Thi Le  CA $ 50
Kristine Hong Le, Steven Le Ha CA $ 300
Dao Thi Xuan Do  CA $ 20
Hen Tran & Cua Lam  IL $ 52
Phuc Quang  CA $ 50
Jerry Thanh, Jesse Thanh CA $ 100
Kim Ngoc le  CA $ 30
Nguyen Chau , Dieu thien  CA $ 43
Giac Nghiem, Nguyen Chau  CA $ 35
Dieu Nhan CA $ 12
Lam Lan CA $ 525
LuuLy, Ho Luong  CA $ 10
Giac Nghiem, Thien Phuoc  CA $ 35
Dieu Nhan CA $ 14
Dieu Minh CA $ 21
Le Minh, lam Tanh CA $ 22
Popa David,  Nguyen Trong Thu  CA $ 28
Tran Ao , Dang Ba  CA $ 30
Dieu Toan CA $ 20
Lam Tanh CA $ 5
Le Nguyet CA $ 7
Nguyen Trang Thu CA $ 7
Trinh Tuyet Van CA $ 50
Quach Kim Hoa CA $ 50
Dieu Tri CA $ 20
Nguyen Nghiem CA $ 5
Dieu Thien CA $ 14
Ha Quang Le, Hoa Thuan Tran , Nguyen Thi Kim lien CANADA $ 100
GD Trieu My Phuong CA $ 100
Duong Thu ( Dieu Thanh Thu)  CA $ 100
Ngo Thi Thu  CA $ 50
Nguyen K Phan, Cho Nguyen  CA $ 50
Tung Van Dang, Canh Thi Vo  CA $ 100
Chuc Luong  CA $ 15
Tan P Tran  CA $ 100
Quang Duong, Quang Dang  CA $ 20
Miny Nail's And Hai Salon CA $ 100
Tuyet Duong, Valllene Tran  CA $ 100
Ngan Bui  CA $ 20
Thuy Nguyen  CA $ 20
Kieu Van Lam, Hoa C Duong CA $ 30
Trang My Thi Ly, Tuong Du Tang  CA $ 50
Lien Kim Nguyen  CA $ 500
Nhuyen Thi Pham  CA $ 300
Vu Luan Pham, Nhi Ngoc Y Pham  CA $ 20
Vu Vinh  CA $ 20
Co Trang CA $ 20
Kim CA $ 20
Ong Loc CA $ 20
Lan CA $ 20
Tien CA $ 30
Dien Nguyen, Cuc Thi Hoang  CA $ 300
An Danh  CA $ 10
Hue Huynh  CA $ 20
Vo Danh  CA $ 10
Tam Khac Nguyen CA $ 500
Hoa Van Nguyen  CA $ 50
Phuong Nguyen- Civic Center Shell CA $ 100
Nhuong Tu Vo, Hoan N Vo  CA $ 40
Nguyen Thi Ngoc Hoi, Luan Nguyen, Thanh Phan CA $ 60
Thanh Hai Thi Nguyen  CA $ 20
Tai Phuc Nguyen  CO $ 100
Thiet Nguyen, Nho Thi Truong  CA $ 100
Vien Nguyen, Dieu Hien, Nhut Hien Phat CA $ 30
Dieu Nghiem, Nguyen Thi TranG CA $ 25
Hoi Van Pham, Nguyet Anh Cao CA $ 30
Diana Hesston, Maurice Hesston CA $ 50
Huong T Dang AZ $ 50
Kieu Suu Ngoc VA $ 40
Loan Nguyen CA $ 30
Nguyen Dang CA $ 20
Dieu Nguyen CA $ 30
Le Thoa ( Dieu Tin)  CA $ 200
Vien T Phuong CA $ 200
Nguyen Thi Be CA $ 60
Helen Dong CA $ 200
Thanh Nga Tran CA `$ 100
Steve Pham CA $ 20
GD Co Du CA $ 100
Hong Le (check name:  Vy N Dinh) CA $ 100
Jerry Mai CA $ 300
Uyen T Pham CA $ 30
Uyen T Pham CA $ 30
Ly My Chen (check name:  Roses L Ly) CA $ 85
Jennifer Quach (check name:  Roses L Ly) CA $ 85
Anh Tin "Chung CA $ 25
Sung Te CA $ 500
Kim Huynh CA $ 30
Chau Nguyen WA $ 20
Mr. Tan N Nguyen CA $ 6
Huyen Nguyen CA $ 20
Hien Duong (check name:  Nhu Hieu Huynh Duong & John Wu) GA $ 20
Mr. Nam Van Nguyen CA $ 100
Trinh Phan CA $ 30
Huynh Huu & Tang Cam CA $ 100
An Danh CA $ 75
Khuu My Ly , GD Hue Phuoc CA $ 1810
Khuu My Ly , GD Hue Phuoc CA $ 190
Tran Muoi  CA $ 100
Ly Hoa CA $ 100
Dieu Co CA $ 50
Ngo Anh Tu  CA $ 50
Anh Dao CA $ 10