Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

219

Tháng hiện tại

114697

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827239

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 1 / 2018

Đăng ngày: 12/08/2018 Lượt xem: 141

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 1 / 2018

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
An Danh  CA $ 10
Phuoc Lac  CA $ 40
Le Van Tron/ Le Thi Hieu  CA $ 20
An Danh  CA $ 100
Mai Thi Anh  CA $ 20
An Nguyen  CA $ 250
GD Dieu Loc  CA $ 620
Ton & Hoa (Tam Tuc & Phap Dang) CA $ 200
Bac Phuoc Thanh CA $ 100
Trang Hien Doan Nguyen CA $ 50
Le Van Sot CA $ 100
Carrie Nguyen CA $ 40
Le Du CA $ 25
Ryan Ha FL $ 60
Anh Thai MN $ 80
Monique Mai Nguyen DBA Vellissima Day Spa CA $ 500
Dinh Ha PA $ 200
Michael Nguyen CA $ 100
Jennifer Giang CA $ 500
Tran Thi Thinh (check name:  NZA TRAN) NJ $ 100
Oscar Tran OK $ 100
Theu Vo CA $ 150
Ky D Nguyen/ Lan T Du CA $ 20
Trang Ly (Tinh Trung) & Tuong Tang (Hue Minh) CA $ 50
Peter Margolis CA $ 500
Xuan Hoang WA $ 20
Bo Tran CA $ 20
Huynh Mai Phan CA $ 20
Kieu Lam  CA $ 30
Nhu Duyen MO $ 250
Nancy Dao  VA $ 100
Le Nguyen ` MO $ 50
Tan N. Nguyen  CA $ 5
Linda Tran  CA $ 20
Minh Trang T Phan  MN $ 50
Christina E. Morrow  CA $ 30
Mai Que Chi  TN $ 120
Dao Lisa  CA $ 20
Claire Nguyen Tran  CA $ 30
Hellen Minh Le CA $ 60
Phillip Phan, Lyly Tran CA $ 200
Chau B Nguyen, Xuan Hoang WA $ 20
Col. Lance Booth III Ret VA $ 50
Anh Nguyen IA $ 100
Tuan Phuong Le CA $ 20
Dan Van Le MS $ 20
Cindy Hang Le Nguyen CA $ 10
Mary Le & Paul Sung Pham  CA $ 100
Huyen Dieu Nguyen  CA $ 20
Viet Thanh Nguyen  CA $ 50
Hong Hoa Ly  CA $ 20
Kieu Hanh Nguyen & Dinh Nam khuu CA $ 100
Le Thi Hieu, Le Van Tron, Tran & Lee & Le Minh CA $ 40
Hien CA $ 200
Hanh Nguyen, Tan Nguyen  $ 50 CA $ 50
Nguyen Thien, Ngoc Thien ( Dung Ha) AR $ 100
Yourcause Giving Programs CA $ 10
Chi Kim Nguyen  CA $ 40
Thanh Hoa & David Luu CA $ 200
Loc Van Toan TX $ 40
Lac D Bui CA $ 20
Thu Le Tran  CA $ 50
Lien Hong   CA $ 300
Ky H Tu   CA $ 500
Thien Trung   CA $ 100
Thanh Hai Thi Nguyen   CA $ 50
Nguyen Thi Hien  CA $ 100
Thien Buu & Chau Ngoc  CA $ 100
Ly Ngoc Son (Thien Trung) CA $ 100
Ly Ngoc Long (Thien Dinh) CA $ 100
Thien Nhan & Hanh Ngoc CA $ 60
Le Kieu Hanh (Bao Ngoc) CA $ 40
Trinh Phan ( Tinh Ke) NJ $ 200
Nathalie H TRAN  CA $ 300
Vu Luan Pham  CA $ 30
Steve Pham  CA $ 20
Anthony Thong  CA $ 100
Anthony Thong  CA $ 100
An  CA $ 20
Chau Han Yen  CA $ 100
Chau Quach  CA $ 100
Kim Do  CA $ 50
Chuc Ngan CA $ 60
GD Minh Dang  CA $ 440
Trey Trinh  CA $ 50
Collin Le  CA $ 50
Phuong Khanh   CA $ 10
Nguyễn Thị Cúc  CA $ 100
Thu Ha Nguyen  CA $ 100

Bright Funds Foundation

CA $ 50
Xuan Thi Nguyen  CA $ 100
Yourcause Giving Programs CA $ 30
Hong Hoa Tran  CA $ 10
Hong L Banh  NJ $ 50
Sang Chau, Phuong Chau  CA $ 100
Jeremy Ton  CA $ 100
Mai Nhin & Thu Thuy Le  CA $ 500
GD Dieu Ly Muoi CA $ 500
An Thien (em An Nguyen) CA $ 150
Dieu Phap CA $ 200
Chon Duc CA $ 100
Thanh Khiet (con co Thanh Thai) CA $ 40
Dieu Xuan (chau cua Hoa Thuong) CA $ 200
An Danh (Check name:  Khoa Hung Pham and thanh ong Thuy Pham) CA $ 20
Giang CA $ 20
Quang Pho Dieu & Quang Pho Thuan CA $ 100
Vo Lam CA $ 10
Phuc Duyen CA $ 50
Van Tron CA $ 10
Le Thi Hieu CA $ 10
Quang Minh Lac CA $ 10
Tran Kim Phuong CA $ 10
Chuc Luong CA $ 20
Nguyen Thi Thao (Quang Dieu Chi) CA $ 100
Liem V Truong & Ha Truong CA $ 100
Dieu Cat CA $ 100
Dieu Minh CA $ 100
Tuan & Uyen Nguyen CA $ 10
Phuc Tran & Tan P Tran CA $ 150
Thich Minh Hanh & Chicago Quang Minh Temple IL $ 200
Diana Diep Truong CA $ 10
James Allan CA $ 100
Le Nguyen MA $ 100
Nam Van Nguyen CA $ 100
Manh T Do & Than Nguyen Do NE $ 20
Son T Le & Mai T. Le OH $ 350
Hellen To CA $ 100
Haley Nguyen CA $ 200
Anh Vo and Krystal Le CA $ 50
Hai Lam MA $100
Tuy Luong OK $ 20
To Thi Phan / Katina Quyen Dinh CA $ 100
Pham T Huynh Hoa & Jenelle Nguyen CA $ 100
Nancy Vo / Super Nail CA $  50
Chau's Family:  Diem, Phung Ly, Brenda & Van PA $ 400
Bac:  Nguyen Thi Quy CA $ 50
Ba Thi Nguyen (TK Ni Thich Nu Nhu Toan) WA $ 100
Tony Bui AZ $ 20
Ms. Nancy K. Duong WI $ 20
GD Ta Ngoc Chau CA $ 470
GD Ta Thi Lan    
GD Tieu Ngan Hoa    
GD Tieu Kim Hau    
GD Tieu Lap Tri    
GD Tieu My Nga    
GD Tieu My Hoang    
GD Tieu My Anh    
GD Lam Trong Vu    
Kelly Pha, Kenny Pha, Vu Nguyen    
Tran Thi Su (Quang Phung) CA $ 100
Thanh Huynh CA $ 20
Tran Thi Minh NJ $ 20
Phan Thi Xuan NJ $ 9