Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

107

Tháng hiện tại

101264

Tháng trước

190955

Lượt truy cập

1791287

Ân nhân tài trợ

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2018

Đăng ngày: 08/08/2018 Lượt xem: 100

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2018

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
THÁNG 2/2018     
Ngọc Lan Lại & Kam Man & Hiu Mei  CA  $ 600
Hank Nguyên  CA  $ 20
THÁNG 4/2018     
Thoa Hồ , Huân Nguyên  TX  $ 200
THÁNG 5/2018     
Hiệp Vương , Hưa A  CA  $ 1500
Van Nguyên  CA $ 224
Phu Nguyên  CA   $ 50
THÁNG 7/2018     
Thuy Chi Lưu  CA  $ 200
     

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN PHÁT TÂM TÀI TRỢ ĐÀO GIẾNG
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)