Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

130

Tháng hiện tại

78747

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1528055

Ân nhân tài trợ

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2017

Đăng ngày: 25/07/2017 Lượt xem: 126

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2017

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TÌNH TÀI 
THÁNG 8/2017     
Nguyet M Nguyen          CA $ 3600
THÁNG 7/2017    
Erin Nguyen          TX $ 160 
Thuy Chi Luu CA $ 200
Hoan Thi Lan  WA $ 100
THÁNG 6/2017    
Luong Thi Man CA $ 160 
Dinh Le Ha CA $ 100
Luong Thi Man  CA $ 200
THÁNG 5/2017     
Nancy Dao CA $ 50
Nancy Dao CA` $ 60
THÁNG 4 / 2017     
Phuong Kim Nguyen ( giếng ) CA $ 300
THÁNG 3 / 2017     
, Nguyen Kim Dung, Truong Tan, Truong Nhi, Ngo Thanh Yen ( Cầu )  CA $ 200
Karen Hui Lim ( Cầu )  CA $ 140 
Karen Hui Lim ( giếng )  CA $ 60
THÁNG 2/2017     
Tolan Nguyen , Debbi Nguyen ( Cầu )  CA $ 200
Kelly Nguyen ( Water 4 U) ( Cầu )  CA  $ 30 
Hong Bach ( Cầu )  CA $ 20
Tolan Nguyen , Debbi Nguyen CA $ 300
Karlyn Kieu  CA $ 160 
Phan Thanh Hung CA $ 160
Monique K Duong  Van Nguyên  CA $ 100
Hoang Thi Giau & Pham Hoang Anh Thu CA $ 834 
THÁNG 1/2017     
GD Dieu Cat Tuong ( Cầu )  CA $ 200
GD Dieu Cat Tuong  CA $ 200
Minh Nguyen  CA $ 3000

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN PHÁT TÂM TÀI TRỢ ĐÀO GIẾNG
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)