Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

128

Tháng hiện tại

78745

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1528053

Ân nhân tài trợ

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2016

Đăng ngày: 26/06/2016 Lượt xem: 458

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐÀO GIẾNG & CẦU NĂM 2016

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
THÁNG 12/ 2016     
Lan Ngoc Lai - Lai Kam Man ( cầu )  CA $ 40
Lan Ngoc Lai - Lai Kam Man ( cầu )  $ 40 
Thu T Ngo ( Cầu )  TX  $ 50 
Vinh P Dang , Yen N Tran  CA $ 320 
Lan Ngoc Lai - Lai Hiu Mei CA $ 160
Lan Ngoc Lai - Lai Kam Man CA $ 160 
Heng Thach, Tony Thach IN  $ 160
Phuong Thanh Nguyen  DA $ 160
THÁNG 11 / 2016     
Kim Hoang Tieu CA $ 160
Dieu Hiep, Quach T. Tra CA $ 160
Xinh, Lucy Thi Huynh  CA $ 160
Chris Lee, Mindy Vo, Danny Le, Tammy Le CA $ 160
THÁNG 9/2016     
Hue Bao -Los Abogados, LLC CA $ 220
Nancy Dao DC $  80
Dao Thi Xuan Do  CA  $ 160 
Nancy Dao DC $ 25
Truong Han Dan CA $ 400
THÁNG 8/2016     
Nhan Hoang & Lan T. Hoang  WA  $ 150 
Ton Nu Thanh Phuong CA  $ 160
Phuong Nga Ngoc Dao  GA  $ 150
THÁNG 8/2016     
Nhan Hoang & Lan T. Hoang  WA   $ 180
THÁNG 7 / 2016     
Hong T Nguyen , Thanh Chau  CA $ 2850
Nguyet M Nguyen  CA   $ 1540
THÁNG 6/2016    
Tuan N Hoang  CA $ 160
Tam Khac Nguyen  CA $ 50
THÁNG 4/2016     
Nguyet Luu CA $ 320
Nguyet Luu CA $ 160
Edward Rooths  DC $ 80
Kevin Lam  FL $ 160
Chau Minh Bui  CA $ 160 
Nguyet Luu ( Cầu  )  CA $ 380
Nguyet Luu ( Cầu ) CA $ 140
Edward Rooths ( Cầu )  DC $ 70 
Kevin Lam  ( Cầu )  fl $ 70
Chau Minh Bui  ( Cầu )  CA $ 500
Anh Le Truong ( Trang Nguyen)  CA $ 100
THÁNG 3/2016     
Gdinh Nguyen Tri & Thuan Van Vo & Quyen Tu Ta CA $ 220 
Giam Q. Doan FL $ 400
Erin Nguyen TX $ 160
Hung T Khong  CA $ 480 
Jean Chansena Or Sylvie Chansena  MS $ 1500
Thu U Le  TX $ 160
Quang Loc & Stephanie Nguyen CA $ 20
Claire Nguyen Tran  CA $ 25
Thanh liem Thi Bien  CA $ 40
THÁNG 2 /2016     
Thu Pham & Hoang Thi Giau  CA $ 360
Thu Anh T Pham  CA $ 160
GD Tran Hoa & Phan Tran Thu Trang & Minh Phu, Sang GD Lam Huy & Nguyen Duyen  CA $ 800
Minh Van Ly & Hoa Kim Ha  MN $ 200
Be T Huynh  NV $ 16
Phuong Ngoc Luu CA $ 60
Geogre M. Paulisz & Yen Cam Pawlisz  NV $ 300
THÁNG 1/2016    
Trung Anh Lê  CA $ 500
Lê Văn Ba - Trung Anh Lê  CA $ 2000
Nguyễn Thị Tuyết Hồng ( Diệu Huệ )  CA $ 20
SuSan Phạm ( Diệu Tuyết )  CA $ 32
Hòa Thượng Nhật Quang  CA $ 100
Hoàng Thị Kim Anh  CA 3.Tr ( VN )

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao QUÝ ÂN NHÂN PHÁT TÂM TÀI TRỢ ĐÀO GIẾNG
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:09 SA)