Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

466

Tháng hiện tại

201384

Tháng trước

264277

Lượt truy cập

1747747

Ân nhân

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM ĐỘT XUẤT THÁNG 8 / 2016

Đăng ngày: 30/10/2016 Lượt xem: 544

QUÝ ÂN NHÂN MỚI PHÁT TÂM  ĐỘT XUẤT THÁNG 8 / 2016 

TÊN NGƯỜI TÀI TRỢ  CƯ NGỤ  TỊNH TÀI 
Nhan Hoang & Lan T. Hoang ( Mổ tim) $ 50
Nhat Chon, Randy, Linda Dieu  CA $ 500
Bach Lien, Nhu Hanh  CA $ 100
Kim Khanh  CA $ 100
Trinh Thuy Phan  CA $ 30
Trang My Thi Ly, Tuong Du Tang CA $ 50
Bo Tran  CA $ 20
Ky D Nguyen, Lan T Du  CA $ 20
Le Giau  CA $ 20
Jaqueline Khuu CA $ 100
Kieu Van Lam  CA $ 30
Le Nhu Ngoc, Ton That Hung, Ton That Cuong, Ton That Hoang  AZ $ 200
Bob Nguyen  CA $ 100
Thuan Van Vo, Quynh Tu TA CA $ 100
Duong Nguyen  CA $ 50
Son Van DO  GA $ 150
Vu Minh  CA $ 20
Jimmy Ngo  IL $ 100
Thanh Van Vo , Chay Pham  CA $ 100
Ngu Cong Bui, Nhan T Nguyen  CA $ 30
Minh T Nguyen  CA $ 100
Hoang Kiem Ngo, Hiep D Tran  WA $ 20
Khien Lai  CA $ 50
Vuong T Nguyen, Duy Nguyen AZ $ 100
Bolsa Hair Design, Dieu Hanh  CA $ 10
Hanh M Tang  CA $ 150
Nhan M Ly  CA $ 20
Tuan A Pham  CA $ 20
Jimmy ,Diep Cloud  TX $ 100
Loan Do  NJ $ 130
Huê Huynh  WA $ 24
Chanthy Say  CA $ 200
Christine Trinh CA $ 20
Ninh Ta CA $ 20
Truc Ta CA $ 20
Quy Nguyen CA $ 20
Vo Thi Sau CA $ 20
Nguyen Le Kim Hoang, Kim Ngan CA $ 50
Thanh Nguyen, Thao T NGUYEN  CA $ 100
Nguyen Thi Thao  CA $ 100
Nguyen  T Lan Chi  CANADA $ 100
Bich Van Vu , Lan Ngoc Bui  CA $ 50
Joseph Minh Tong Ngo  CA $ 30
An Danh CA $ 200
Hai Lam, Hoa V Do  MA $ 100
Tony Bui  AZ $ 20
Hoa Sen Vegetarian CA $ 200
Claire Nguyen Tran  CA $ 30
Hoang Vien Khai , Dieu Lien, Do Ba Thanh, Quand Dinh, Quang Dai, Quang Dieu Vien CA $ 240
Chau My Le Huynh PA $ 40
Col. Lance Booth Ret, Nguyen Thi Booth VA $ 100
Nghia H Huynh  CA $ 20
Steve Pham  CA $ 20
Le Thuy Hoa CA $ 20
David Hoang  FL $ 100
Andy A Tran, An Tu Tran  CA $ 50
Lan Dinh  CO $ 50
Lieu Thi Dao  WA $ 20
Dai Tran , Hue Nguyen, Philip Lam TX $ 100
Trong Kim Nguyen  CA $ 50
Hoang  Kim Dung  CA $ 50
Vo Van Tuong, Tran Minh Nguyet  CA $ 100
Tran Anh Tien  CA $ 100
Han N Chau  CA $ 100
Kieu Suu Ngoc CA $ 40
Ai Van Thi Le  CA $ 100
Huong Dieu Tang CA $ 50
Denny Ma, Ngoc Thi Nguyen  CA $ 20
quang Nhon  CA $ 100
Buu Chau  CA $ 50
Che Thi Le  CA $ 20
Dieu Hien  CA $ 20
Ha Van Le  CA $ 250
Kimchi Dang, Paul Thai Dang  CA $ 100
Vu Dinh Quang, Trinh Thi Sieng CA $ 200
Hung Tran  CA $ 50
Dieu Thien CA $ 20
Tran Anh Tuyet CA $ 145
Den T  Nguyên  NC $ 100
An Danh  CA $ 100
Phuong Bui CA $ 240
Nguyen Thi Kiem (pd Dieu Hien) Germany $ 112
Emily Dang CA $ 100
Chau Bao Nguyen WA $ 20
Mien Xa (check name:  Thuy Xa) MO $ 100
Mr. Tan N. Nguyen CA $ 5
Mr. Huong Nguyen CA $ 20
Employee Charity Organization (ECHO) of Northrop Grumman VA $ 750
Hiep Chi Tu CA $ 100
Lai Pham CA $ 100
Kim Hoan Vo CA $ 50
Ninh V. Tran CA $ 100
Le Quang Binh CA $ 200
Trang Pham (check name:  Ly Thi Bui & Hien Van Vo) CA $ 50
Yen Nguyen MA $ 20
To Thi Hoa, To Thanh Hai, To Thanh Phu, Diane Lam, Lam My Hanh Lam Thanh Phuc (check name:  Diane Lam) CA $ 140
Nancy Vo (check name:  Super Nail) CA $ 50