Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

74

Tháng hiện tại

78690

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1527998

Đã thực hiện được

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ TÌNH THƯƠNG

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 1049

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên : Trần Đình Dấn

Địa chỉ : Thôn 3 – Xã Đồng Khoa – Đức Linh

Người Tài trợ : Trần Đình Dũng

Tên : Nguyễn Thị Lành  

Địa chỉ : Hàm Tân – Bình Thuận

Người Tài trợ : Nhóm Phổ Hiền

 

Tên : Nguyễn Văn Bảy  

Địa chỉ : Tiền Giang

Người Tài Trợ :Nhóm Phổ Hiền

 

Tên : Nguyễn Thị Là  

Địa chỉ : Đồng Tháp

 Người Tài Trợ: Nhóm Phổ Hiền

Tên : Nguyễn Thị Phượng  

Địa chỉ ; Đác Lăc

Người Tài Trợ: Lê Minh Khuê

Tên : Hồ Quýnh  

Địa chỉ : Tánh Linh

Người Tài Trợ: G/Đ Ẩn Danh

Tên : Nguyễn Thông  

Địa chỉ : Bắc Bình

Người Tài Trợ: Ngô  Văn Trọng

 

 

Tên : Bùi Thanh Tuấn  

Địa chỉ ; Kiên Giang

Người Tài Trợ : Lục Dương

 

Tên : G/Đ Lê Minh Phụng

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Thanh Nguyên

 

Tên : G/Đ Lê Minh Chiến

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Diễm B Châu

 

Tên : Nguyễn Quốc Cường

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: G/Đ Minh Liên Thị Trần

 

Tên : Trương Thị Lê

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Spa Beauty Suppy

 

Tên : Nguyễn Văn Thù

Địa chỉ : Kiên giang

Người Tài Trợ: G/Đ Ngọc Tâm Tony Ping Duân

 

Tên : Trần Văn Bình

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Lộc Trần & Hoa Trần

 

 

Tên : Quách Thị Phương

Địa chỉ: Kiên Giang

Người tài trợ : Phạm Văn Chính & các nhân viên

Tên : Bùi Thanh Tuấn

Địa chỉ: Kiên Giang

Người tài trợ : Phạm Văn Chính & các nhân viên

 

Tên : Nguyễn Thị Quý

Địa chỉ:

Người tài trợ :

Tên : Nguyễn Thị Loan

Địa chỉ: Bình Phước

Người tài trợ : G/Đ Ẩn Danh

Tên : Thị Ple

Địa chỉ: Bình Phước

Người tài trợ : G/Đ Ẩn Danh

Tên : Điểu Thị Sara

Địa chỉ: Bình Phước

Người tài trợ : Kristi Ishiyama

Tên : Huynh Thị Phước

Địa chỉ: Chùa Thiên Phước - Tiền Giang

Người tài trợ :Chân Lưu Từ

Tên :  Huynh Thị Phước

Địa chỉ:  Tiền Giang

Người tài trợ : Chân Lưu Từ

Tên : Lử Kim Nhanh

Địa chỉ:  Cà Mau

Người tài trợ :Ngô Lin 

Tên : Lử Kim Nhanh 

Địa chỉ: Cà Mau 

Người tài trợ :Ngô Lin 

Tên : 

Địa chỉ:  Chùa Phong Hòa - Dồng Tháp

Người tài trợ : Ngô Quang Vinh 

Tên :

Địa chỉ: Chùa Phong Hòa - Dồng Tháp

Người tài trợ :Ngô Quang Vinh 

Tên : Nguyễn Văn Hoàng 

Địa chỉ: Chùa Trường Sanh - Quãng Trị 

Người tài trợ : G/Đ Kim Thanh 

Tên : Nguyện Văn Hoàng 

Địa chỉ: Chùa Trường Sanh - Quãng Trị

Người tài trợ : G/Đ Kim Thanh 

 

Tên : Nguyễn Thị Hoa 

Địa chỉ:  Bac Lieu 

Người tài trợ :  AlFreal Nguyen 

 

Tên : Nguyễn Thị Hoa 

Địa chỉ: Bạc Liêu 

Người tài trợ : ALFreeal Nguyên 

Tên : Nguyễn Thị Năm                                                         Tên : Nguyễn Thị Năm 

Địa Chĩ :  Khu  Phố 5 . Phường Phú Hải                              Địa chỉ : khu phố 5 , Phường Phú Hài 

Người Tài trợ:  Patrick Dinh                                                Người Tài trợ : Patrick Dinh                   

Tên :     Lý Thị Phil                                                                         Tên : Lý Thị Phil 

Địa chỉ : Cà Mau                                                                             Địa chỉ :  Cà mau 

Người tài trợ : Americanbest                                                 Người tài trợ ; Americanbest Pool Supply 

Pool Supply                                 

Tên : Hà Thị Xem 

Địa chỉ : Đồng Tháp

Nguời tài trợ : April So 

Ten :   Le Văn Buol                                         Tên :  Lê Văn Buol   

Địa Chỉ : Cà Mau                                              Địa chỉ : cà mau 

Nguoi Tai tro : Happy  Nails By J & H           Người tài trợ : Happy nails By J & H 

Tên :  Thạch Sương                                                                    Tên  : Thạch Sương 

Địa chỉ :  Trà Vinh                                                                        Dịa chỉ : Trà Vinh 

Người tài trợ :  Hội Từ thiện Bàn tay nhân ái                     Người tài trợ : Hội từ thiện ban tay nhân ai 

Tên : Huynh Tân                                                                        Tên : Huỳnh Tân 

Địa chỉ : Vĩnh Long                                                                      Địa chỉ : Vĩnh Long 

Người tài trợ :  Ann Phương Thảo Ho                                   Người tài trợ : Ann Phương Thảo Ho 

Tên :  Hoàng Thị Như                                                        Tên ; Hoàng Thị Như 

Địa chỉ : Bắc Bình     - Bình Thuận                                 Địa chỉ : Bắc Bình  - Bình Thuận 

Người tài trợ : Ann  Hồ                                                    Người Tài trợ : Ann  Hồ

Tên : Nguyễn Văn Sang 

Địa Chỉ : Chùa Khánh An - Vũng tàu 

Người Tài Trợ  : Hội từ thiện Bàn tay nhân ái - Chùa Quan Âm 

Tên :  Phạm Ngọc Tuấn 

​Địa chi: Chùa Thiên Phước - Tiền Giang

Nguoi tai tro : Hoi tu thien tu thien ban tay nhan ai - chua quan am 

Tên :

dịa Chỉ ; Chùa Phước Hưng Từ - Bạc Liêu 

Người Tài trợ ; G/Đ Lương Gia Bảo 

Tên ; Cao Thị Diệu 

Địa chỉ ; Chùa Quãng Đức - Khánh Hòa 

Người tài trợ ; G/Đ Lương Gia Bảo 

Tên ; Trần Thị Chi 

Địa chỉ ; Chùa Kim Sơn - Cà Mau 

Người tài trợ ; Hoa V Nguyên , Kim A Thị Tăng 

Tên ; Điểu Thị Pa rơ 

Địa chỉ ; Chùa Đức Hạnh - Bình Phước 

Người tài trợ : 1434s San Gabriel Blvd LLC

Tên ; 

Địa chỉ : Chùa Giác Hoa -Long An 

Người tài trợ : Becky Huynh & Mai Văn Hoa 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Đã thực hiện được
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:12 SA)