Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

32

Tháng hiện tại

91234

Tháng trước

88708

Lượt truy cập

1591177

Đã thực hiện được

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ TÌNH THƯƠNG

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 1123

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên : Trần Đình Dấn

Địa chỉ : Thôn 3 – Xã Đồng Khoa – Đức Linh

Người Tài trợ : Trần Đình Dũng

Tên : Nguyễn Thị Lành  

Địa chỉ : Hàm Tân – Bình Thuận

Người Tài trợ : Nhóm Phổ Hiền

 

Tên : Nguyễn Văn Bảy  

Địa chỉ : Tiền Giang

Người Tài Trợ :Nhóm Phổ Hiền

 

Tên : Nguyễn Thị Là  

Địa chỉ : Đồng Tháp

 Người Tài Trợ: Nhóm Phổ Hiền

Tên : Nguyễn Thị Phượng  

Địa chỉ ; Đác Lăc

Người Tài Trợ: Lê Minh Khuê

Tên : Hồ Quýnh  

Địa chỉ : Tánh Linh

Người Tài Trợ: G/Đ Ẩn Danh

Tên : Nguyễn Thông  

Địa chỉ : Bắc Bình

Người Tài Trợ: Ngô  Văn Trọng

 

 

Tên : Bùi Thanh Tuấn  

Địa chỉ ; Kiên Giang

Người Tài Trợ : Lục Dương

 

Tên : G/Đ Lê Minh Phụng

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Thanh Nguyên

 

Tên : G/Đ Lê Minh Chiến

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Diễm B Châu

 

Tên : Nguyễn Quốc Cường

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: G/Đ Minh Liên Thị Trần

 

Tên : Trương Thị Lê

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Spa Beauty Suppy

 

Tên : Nguyễn Văn Thù

Địa chỉ : Kiên giang

Người Tài Trợ: G/Đ Ngọc Tâm Tony Ping Duân

 

Tên : Trần Văn Bình

Địa chỉ : Kiên Giang

Người Tài Trợ: Lộc Trần & Hoa Trần

 

 

Tên : Quách Thị Phương

Địa chỉ: Kiên Giang

Người tài trợ : Phạm Văn Chính & các nhân viên

Tên : Bùi Thanh Tuấn

Địa chỉ: Kiên Giang

Người tài trợ : Phạm Văn Chính & các nhân viên

 

Tên : Nguyễn Thị Quý

Địa chỉ:

Người tài trợ :

Tên : Nguyễn Thị Loan

Địa chỉ: Bình Phước

Người tài trợ : G/Đ Ẩn Danh

Tên : Thị Ple

Địa chỉ: Bình Phước

Người tài trợ : G/Đ Ẩn Danh

Tên : Điểu Thị Sara

Địa chỉ: Bình Phước

Người tài trợ : Kristi Ishiyama

Tên : Huynh Thị Phước

Địa chỉ: Chùa Thiên Phước - Tiền Giang

Người tài trợ :Chân Lưu Từ

Tên :  Huynh Thị Phước

Địa chỉ:  Tiền Giang

Người tài trợ : Chân Lưu Từ

Tên : Lử Kim Nhanh

Địa chỉ:  Cà Mau

Người tài trợ :Ngô Lin 

Tên : Lử Kim Nhanh 

Địa chỉ: Cà Mau 

Người tài trợ :Ngô Lin 

Tên : 

Địa chỉ:  Chùa Phong Hòa - Dồng Tháp

Người tài trợ : Ngô Quang Vinh 

Tên :

Địa chỉ: Chùa Phong Hòa - Dồng Tháp

Người tài trợ :Ngô Quang Vinh 

Tên : Nguyễn Văn Hoàng 

Địa chỉ: Chùa Trường Sanh - Quãng Trị 

Người tài trợ : G/Đ Kim Thanh 

Tên : Nguyện Văn Hoàng 

Địa chỉ: Chùa Trường Sanh - Quãng Trị

Người tài trợ : G/Đ Kim Thanh 

 

Tên : Nguyễn Thị Hoa 

Địa chỉ:  Bac Lieu 

Người tài trợ :  AlFreal Nguyen 

 

Tên : Nguyễn Thị Hoa 

Địa chỉ: Bạc Liêu 

Người tài trợ : ALFreeal Nguyên 

Tên : Nguyễn Thị Năm                                                         Tên : Nguyễn Thị Năm 

Địa Chĩ :  Khu  Phố 5 . Phường Phú Hải                              Địa chỉ : khu phố 5 , Phường Phú Hài 

Người Tài trợ:  Patrick Dinh                                                Người Tài trợ : Patrick Dinh                   

Tên :     Lý Thị Phil                                                                         Tên : Lý Thị Phil 

Địa chỉ : Cà Mau                                                                             Địa chỉ :  Cà mau 

Người tài trợ : Americanbest                                                 Người tài trợ ; Americanbest Pool Supply 

Pool Supply                                 

Tên : Hà Thị Xem 

Địa chỉ : Đồng Tháp

Nguời tài trợ : April So 

Ten :   Le Văn Buol                                         Tên :  Lê Văn Buol   

Địa Chỉ : Cà Mau                                              Địa chỉ : cà mau 

Nguoi Tai tro : Happy  Nails By J & H           Người tài trợ : Happy nails By J & H 

Tên :  Thạch Sương                                                                    Tên  : Thạch Sương 

Địa chỉ :  Trà Vinh                                                                        Dịa chỉ : Trà Vinh 

Người tài trợ :  Hội Từ thiện Bàn tay nhân ái                     Người tài trợ : Hội từ thiện ban tay nhân ai 

Tên : Huynh Tân                                                                        Tên : Huỳnh Tân 

Địa chỉ : Vĩnh Long                                                                      Địa chỉ : Vĩnh Long 

Người tài trợ :  Ann Phương Thảo Ho                                   Người tài trợ : Ann Phương Thảo Ho 

Tên :  Hoàng Thị Như                                                        Tên ; Hoàng Thị Như 

Địa chỉ : Bắc Bình     - Bình Thuận                                 Địa chỉ : Bắc Bình  - Bình Thuận 

Người tài trợ : Ann  Hồ                                                    Người Tài trợ : Ann  Hồ

Tên : Nguyễn Văn Sang 

Địa Chỉ : Chùa Khánh An - Vũng tàu 

Người Tài Trợ  : Hội từ thiện Bàn tay nhân ái - Chùa Quan Âm 

Tên :  Phạm Ngọc Tuấn 

​Địa chi: Chùa Thiên Phước - Tiền Giang

Nguoi tai tro : Hoi tu thien tu thien ban tay nhan ai - chua quan am 

Tên :

dịa Chỉ ; Chùa Phước Hưng Từ - Bạc Liêu 

Người Tài trợ ; G/Đ Lương Gia Bảo 

Tên ; Cao Thị Diệu 

Địa chỉ ; Chùa Quãng Đức - Khánh Hòa 

Người tài trợ ; G/Đ Lương Gia Bảo 

Tên ; Trần Thị Chi 

Địa chỉ ; Chùa Kim Sơn - Cà Mau 

Người tài trợ ; Hoa V Nguyên , Kim A Thị Tăng 

Tên ; Điểu Thị Pa rơ 

Địa chỉ ; Chùa Đức Hạnh - Bình Phước 

Người tài trợ : 1434s San Gabriel Blvd LLC

Tên ; 

Địa chỉ : Chùa Giác Hoa -Long An 

Người tài trợ : Becky Huynh & Mai Văn Hoa 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Đã thực hiện được
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:12 SA)