Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

116

Tháng hiện tại

105768

Tháng trước

123446

Lượt truy cập

1853048

Các nơi được bảo trợ

DANH SÁCH NHẬN GẠO CHÙA THIÊN PHƯỚC – TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 27 xuat)

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 1038

Tên : Ngụy Thị Khuyên

Năm sanh : 1919

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Hồ Thị Lịch

Năm sanh : 1968

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Nguyễn Văn Cầm

Năm sanh : 1962

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Lê Thị Hương

Năm sanh : 1954

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Trần Thị Chút

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Bính

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Lực

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

 

Tên : Bùi Xuân Quang

Năm sanh : 1965

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Tô Thị Thắm

Năm sanh : 1966

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Lưu Thị Phúc

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Diệu

Năm sanh : 1957

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Thủy Tiên

Năm sanh : 1978

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Thị

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Nai

Năm sanh : 1922

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Tuồng

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Lê Thị Ảnh

Năm sanh : 1929

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Võ Thị Sau

Năm sanh : 1955

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Văn Tám

Năm sanh : 1935

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Thủy

Năm sanh : 1970

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Phạm Ngọc Anh

Năm sanh : 1922

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Dương Thị Bảy

Năm sanh : 1959

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Trình Thị Ngọc Anh

Năm sanh : 1929

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trương Thị lệ Thu

Năm sanh : 1929

Hoàn cảnh : Hai chị em mồ côi

Tên : Nguyễn Thị Mai

Năm sanh : 1971

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Mai văn Phúc

Năm sanh : 1949

Hoàn cảnh : Tàn tật

Chùa Thiên Phước ( 2 xuất )

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)