Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

82

Tháng hiện tại

78698

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1528006

Các nơi được bảo trợ

DANH SÁCH NHẬN GẠO CHÙA THIÊN PHƯỚC – TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 27 xuat)

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 766

Tên : Ngụy Thị Khuyên

Năm sanh : 1919

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Hồ Thị Lịch

Năm sanh : 1968

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Nguyễn Văn Cầm

Năm sanh : 1962

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Lê Thị Hương

Năm sanh : 1954

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Trần Thị Chút

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Bính

Năm sanh : 1923

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Lực

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

 

Tên : Bùi Xuân Quang

Năm sanh : 1965

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Tô Thị Thắm

Năm sanh : 1966

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Lưu Thị Phúc

Năm sanh : 1964

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Diệu

Năm sanh : 1957

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Thủy Tiên

Năm sanh : 1978

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Thị Thị

Năm sanh : 1938

Hoàn cảnh : Nghèo – khó khăn

Tên : Nguyễn Thị Nai

Năm sanh : 1922

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Tuồng

Năm sanh : 1926

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Lê Thị Ảnh

Năm sanh : 1929

Hoàn cảnh : Neo đơn 

Tên : Võ Thị Sau

Năm sanh : 1955

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Nguyễn Văn Tám

Năm sanh : 1935

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Nguyễn Thị Thủy

Năm sanh : 1970

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Phạm Ngọc Anh

Năm sanh : 1922

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Dương Thị Bảy

Năm sanh : 1959

Hoàn cảnh : Tâm thần

Tên : Trình Thị Ngọc Anh

Năm sanh : 1929

Hoàn cảnh : Neo đơn

Tên : Trương Thị lệ Thu

Năm sanh : 1929

Hoàn cảnh : Hai chị em mồ côi

Tên : Nguyễn Thị Mai

Năm sanh : 1971

Hoàn cảnh : Tàn tật

Tên : Mai văn Phúc

Năm sanh : 1949

Hoàn cảnh : Tàn tật

Chùa Thiên Phước ( 2 xuất )

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao CHÙA YÊN THÁI – TỈNH NGHỆ AN ( 64 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:16 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA VIÊN GIÁC - TỈNH BÌNH ĐỊNH ( 46 EM )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LIÊN TRÌ - TỈNH KHÁNH HÒA ( 38 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)
trung tâm thể dục thể thao CHÙA LONG AN - TỈNH HẬU GIANG ( 43 XUẤT )
(Đăng ngày: 11/09/2015 8:32:14 SA)