Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

189

Tháng hiện tại

107995

Tháng trước

123446

Lượt truy cập

1855275

Đang cần gấp

Đang cần hỗ trợ

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 1279

Hiện nay chúng tôi rất cần sự ủng hộ những bộ Bách Khoa Từ Điển Phật Học, rất cần thiết cho Tăng Ni chuyên nghiên cứu Phật Học nhưng không có đủ điều kiện để sắm ($200 / 1 bộ). Những vị nào phát tâm cúng dường những bộ Bách Khoa TĐPH này, nơi memo check (góc dưới bên trái của check) xin ghi "Ấn Tống Kinh Sách"

Bài viết liên quan