Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

168

Tháng hiện tại

87442

Tháng trước

190950

Lượt truy cập

1646334

Đang cần gấp

Đang cần hỗ trợ

Đăng ngày: 11/09/2015 Lượt xem: 1087

Hiện nay chúng tôi rất cần sự ủng hộ những bộ Bách Khoa Từ Điển Phật Học, rất cần thiết cho Tăng Ni chuyên nghiên cứu Phật Học nhưng không có đủ điều kiện để sắm ($200 / 1 bộ). Những vị nào phát tâm cúng dường những bộ Bách Khoa TĐPH này, nơi memo check (góc dưới bên trái của check) xin ghi "Ấn Tống Kinh Sách"

Bài viết liên quan