Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

234

Tháng hiện tại

114716

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827258

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Duong Nguyen CA D Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Tran Phuong Nam NJ N Chùa Khánh Long - Thanh Hoá
Hugh ( Hiếu Nghĩa ) Nails Rus NV H Chùa Binh Linh - Tiền Giang
Giang Karen CA K Chùa Pháp Hải - Tây Ninh
Thiên Nga Đại Cầm CA C Chùa Giác Hoa - Long An
Diệu Thiện CA T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Bùi Thị Hoàng Oanh CA O Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
lương Thuý CA T Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Mai Tri Phui (pd Dieu Thuy) or Jumping Fun Kids LLC / Hai Ha CA M Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Phương M Lê VA L Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Dinh Uyen (con gai Wendy Dinh) CA D Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Duong Van Tung WA T Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Đặng Văn Cầm /Nguyễn Thị Kiềm CA K Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Nguyễn Thị Liên CA L Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Cô Uyển Việt nam U Chùa Phước Minh - Bình Thuận
Dang Thi Huong CA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Ánh Tuyết PL T Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Hoan Boi Tran (pd Chuc Duong) CA H Tịnh thất Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Qui WA Q Chùa Lăng Nghiêm - Phú Yên
Minh Tran va GD MI M Chùa Sơn Hải - Vạn giả - Ninh Hòa
Nguyen Thi Hoang My (pd Thien My) FL M Chùa Sơn Hải - Vạn giả - Ninh Hòa
Dieu Hien (Bac Tuoc) CA H Chùa Sơn Hải - Ninh Hoà
Tong Huong (pd Dieu Hue) CA H Chùa Sơn Hải - Ninh Hoà
Karen Hui Lim CA K Chùa Sơn Hải - Vạn giả - Ninh Hòa
Trần Thị Chanh CA C Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Huỳnh Kim Nguyệt & Huỳnh Tấn Đạt CA N Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Vương Phong Hiệp & Ái VA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Tôn Can Phụng CANADA P Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Chút Bạch & David Biên CA B Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Dương Hồ Hòa CA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Lê Lam OK L Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Chương CA C Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Nguyễn Nhu Hoàng FL H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Hong Le Truong CA H Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
G/Đ Đỗ Hữu Minh CA M Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Lo Kenny WV K Tịnh xá Ngọc Nghĩa - Cam ranh
Hải Âu CA A Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Bich Ha Phung AZ P Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Quãng Dương & Quảng Đăng CA D Chùa Thuỷ Long - Quãng ngãi
Khang Văn NGuyên TX N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Trang Linda & Huy CA L Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Gina Dang & Eddie La NY E Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Đoàn Thị Tuyết CANADA T Chùa Thuỷ long - Quãng Ngãi
Đinh Tony CA T Chùa Thuỷ long - Quãng Ngãi
Quãng Trí CA T Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Luong Thuy (aka Lisa Luong) CA T Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Nguyễn Thị Nhơn CA N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Nguyen Huu Dat (Tam Lang Nghe) CA D Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Cung Ngô CA N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Cẩm Ngọc CA N Chùa Thuỷ Long - Quãng Ngãi
Trang 9 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp