Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

204

Tháng hiện tại

114678

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827220

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Nguyễn Phương Quỳnh CA Q Chùa Am , Hà Tỉnh
Châu Ngọc Xuân Bình CA B Chùa Am , Hà Tỉnh Tu Viện KhánhAnh , Sóc Trăng
Duke Chan & Nguyễn Châu CA C Hòa Vang - Đà nẵng + Chùa Am , Hà Tỉnh
Hoa Văn Lê / Hoàng Oanh Thị Vũ CANADA L Hòa Vang Đà Nẵng +Chùa Am , Hà Tỉnh
Huỳnh Kim Nhan HI N Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thảo Trang CA T Chùa Am , Hà Tỉnh
Kim Lê ( Hoàng Trương ) CA L Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thịnh (Thích Chân Chánh) CA T Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thế Chí CA C Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thái Nghiêu CA N Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Thị Nolan CA N Chùa Am , Hà Tỉnh
Hoa Kim Trần AR T Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Kim Kathy CA K Chùa Am , Hà Tỉnh
Bui Karena CA K Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Khoa Kent CA K Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Huyền Tracy CA T Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Hải & Nguyễn Tân CA H Chùa Am , Hà Tỉnh
Huỳnh Thị Hồng Loan CA L Chùa Am - Hà Tĩnh + Chùa Am , Hà Tỉnh
Bùi Linda CA L Chùa Am , Hà Tỉnh
Bành Mỹ Lệ CA L Chùa Am , Hà Tĩnh
Khai Phước Lê CA L Chùa Am , Hà Tỉnh
Bạch Thu Oanh CA O Tịnh Xá Ngọc Hải - Ninh Thuận +Chùa Am , Hà Tỉnh + Chùa Phong Hòa - Đồng Tháp
Trang 21 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp