Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

167

Tháng hiện tại

114623

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827165

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Do Kim Phung (pd Dieu Thien) CA P + Chùa Am - Hà Tĩnh + Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hiếu NV H Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Hoàng Thị Nguyên CA N Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Ngô Mỹ CA M Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Đỗ Thị Nhuốt NV N Quãng Ngãi
Võ Ngọc Tuyết WA T Chùa Bình Sơn - Bình Thuận + Quãng Ngãi + Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Võ Nữ + TO Q Charlie TX N Chùa Hưng Long Tỉnh Bình Thuận
Bùi Kiều Loan PA L Chùa Diệu Tịnh , Phú yên
Võ Trần Thi Tuyên CO T Chùa Đại Xuân - Quãng nam + Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên + Chùa Lập Thuận Tỉnh Quãng Nam
Nguyễn Phúc Tài CO T Tịnh Xá Ngọc Hải - Ninh Thuận +Chùa Am - Hà Tỉnh + Chùa Củ , Vĩnh Long + Đình Điền Trang tỉnh Tiền Giang + Chùa Khánh Long Thanh Hóa +Tịnh xá Ngọc Hưng tỉnh Lâm Đồng
Võ Văn Ghinh CA G Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Touch Didavy CANADA D Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Vũ Kristy CA K Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Luc ky Trần IL T Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Lisa TX L Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Mi Mi CA M Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Vương Thị Thoa CA T Chua Phổ Minh - Quãng Bình
Thanh Nguyên CA N Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Mai Tri (Diệu Thủy) CA T Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Dũng P Huỳnh CA H Tu viện Khánh Anh , Sóc Trăng
Bryan Nguyên NY N Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
G/Đ Lu Dương CA D Chùa Phổ Minh - Quãng Bình +Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang
Bác Sỹ Sinh VN S Chùa Diệu Tỉnh , Phú yên
Anh Ngô CA N Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lê Thúy & Lê Nguyệt OK T Chua Diệu Tỉnh Tỉnh Phú yên
Lý Ngọc Châu & Trương Văn Sinh TX C Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lý Hồng Ngọc CA N Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Kim Anh Thị Phạm ( Diệu Phương ) AR P Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Nghĩa VN N Chùa Diệu Tịnh Tỉnh Phú Yên
Lý Thị Kiều Loan VN L Chùa Diệu Tịnh Tỉnh Phú yên + Điện Bàn Tỉnh Quãng nam
lu Hòng Phước CANADA P Quãng Ngãi + Chùa Am Tỉnh Hà Tỉnh
Nguyễn Văn Hùng ( Nhóm Hồ Nguyết và Body ) NJ H Chùa Diệu Tịnh - Phú Yên + Chùa lập Thuận , Quãng nam
Phan Anh CA A Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Thach Phương + Thạch Thị Liên CA L Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Chùa Long Sơn Tỉnh Bình Định
Tống Huỳnh Ngọc Sơn CA S Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lữ Thị Bích Ngọc (Minh Đức) CA N Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Ha H Phạm NV P Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
La Ngọc Lai CA L Chùa Liên Hoa , Bến Tre
Tran Ngoc Tu CA T Chùa Lập Thuận - Quãng Nam + Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Hai / Pham Thị N Nguyệt CA H Chùa Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Trần Thị Hà & Kiều V Hòa LA H Chùa Long Sơn Tỉnh Bình dịnh
G/Đ Họ Võ TX V Hòa Vang - Đà nẵng +Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang + Chùa Am , Hà Tỉnh + Tịnh thất Ngọc Hòa , Trà Vinh
Nhóm Cô Lê Thị Kim Hà H Chùa Long An - Hậu Giang +Quãng Ngãi + Chùa Lập Thuận , Quãng nam + Chùa củ , Vĩnh Long
G/Đ Diệu Thiện CA T Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lee Tina NV T Chùa An Linh - Ninh Bình + Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Trần Thế Dũng CA D Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Lâm Linh Huệ TX H Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Châu Khôn Ngôn CA N Chùa Thới An , Đồng Tháp
Nguyễn Nguyệt Nga CA N Chua Vĩnh Phước Tỉnh Kiên Giang
Quảng Niệm CA N Chùa Thiên Phước Tỉnh Tiền Giang
Trang 17 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp