Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

188

Tháng hiện tại

114648

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827190

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Nguyễn Ngọc Minh TX M Chùa Hội Phước - Quãng Nam +Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Mộng Thùy Uyển HI U Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Vicky Lieu CA L Chùa Huỳnh Quang Tỉnh An Giang
Huỳnh Kim Anh CA A Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Ngoc Quang CA Q Chùa Long Sơn Tỉnh Bình Định + Chùa An Ninh, Phú Yên
Dang Lan ( PD Dong Hoa ) CO L Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Khanh Văn Lương NY L Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa, Bình Thuận + Chùa Lập Thuận , Quãng Nam
Tammy Chu CA C Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận + Chùa Pháp Bửu Đường Hàm tân
Nguyễn Lan & Nguyễn Nghĩa CA L Tịnh xá Ngọc Hải Tỉnh Ninh Thuận
Bui Ngoc Hoàng CA H Chùa Tường Xuân - Bình Thuận
Hai bạn Nguyễn Kimberly Trịnh CA T Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Thị Van CA V Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa, Bình Thuận
Trịnh Công Thắng CA T Tu viện khánh Anh - Sóc Trăng + NPĐ Cà Mau +Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận + Chúa An Phước , Huế
Nguyễn Thị Kim Anh (Diệu Ngọc) TX A Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
KeVin Dương DBA Shiny Nails AZ K Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Diệu Ngọc Ly VianZon CO N Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Hồng Hằng Hiền CA H Chùa Giác Hải - Mũi Né + Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Trịnh Thị Thuần Hậu CA H Chùa Phong Hòa - Đồng Tháp + Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Karen Lim CA L Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Quãng Phụng CA P Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Lê Văn Thìn CA T Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Hoàng Thu T Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Nguyễn Trung Hiếu CA H Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận + Chùa An Ninh , Phú Yên
Trịnh Thị Hằng CA H Chùa Thiên Phước - Tiền Giang + Phan Thanh , Phan Hiệp , Phan Hòa , Bình Thuận
Nguyễn Ngọc Hiền MO H Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận + Tây Ninh
Trương Thục Trinh PA T NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau + Hòa Vanh , Đà Nẵng
Nguyễn Kim Helen (Chúc Hiếu) CA H Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
G/Đ Diệu Thuần CA T NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Đặng Lan CA L Tịnh xá Ngọc Hải Tình Ninh Thuận
Từ Cúc TX C NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Từ Diệu Đạo CA D NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Nguyen Huynh Mina Tri CA T Tịnh xá Ngọc Hòa , Trà vinh + Tịnh xá Ngọc Hải , Ninh Thuận
Mỹ Tứ CA T NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Diệu Hương /Laura Trần Lan Trần / Minh Hiền ( Riêu Tram Cao ) CA H Chùa Giác Hải - Mũi Né +Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh + Tu Viện Khánh An Tỉnh Sóc Trăng
Chi Ho CA H Tịnh thất Liên Hoa TPHCM
Việt Hồng CA H Chùa Hội Phước Điện Bàn - Quãng Nam + NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Ngô Tường Anh CA A Chùa Giác hải - Mũi Né +Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Nguyen Thi Tam & Co Lieu & Tam Ngoc VA T Chùa Củ - Vĩnh Long + Chùa Thiên Phước - Tiền Giang + Chùa An Ninh - Phú yên + Chùa Thới An - Đồng Tháp + Chùa Liên Hoa - Trà Vinh + Chùa Hội Phước - Quãng nam + TT Ngọc Hòa - Trà Vinh + Chùa Am - Hà Tĩnh + TT Ngọc Hải - Ninh Thuận + NPD Phước Linh Tỉnh C
Trần kim lanh CA L Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Tuệ Phúc Jimmy CA J NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Lê Văn Hiền / Hồng Mỹ Châu CA H Tịnh Thất Ngọc Hòa , Trà Vinh
Chiêu Bau Diệu Ngọc CA N Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Vân T Diễm Anh TX A Quãng Ngãi + NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Trần Tuấn Thu TX T Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Hạnh Thị Vu MN V Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
La Diệu Ngọt CA N Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Hue Thiên CA T Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Võ Châu NJ C Chùa Đại Sơn - Quãng nam + Chùa Hưng Long - Bình Thuận +NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau + Chùa Củ Tỉnh Vĩnh Long
Trương Hồng Loan CA L NPD Phước Linh Tỉnh Cà mau
Ngô Thị Kim Thoa CO T Chùa Đại Sơn - Quãng Nam +Đình Điền Trang Tỉnh Tiền Giang +Mũi Né + Tịnh Thất Ngọc Hòa Tỉnh Trà Vinh
Trang 16 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp