Liên Kết Website

Thống Kê Website

Đang online

99

Tháng hiện tại

114547

Tháng trước

0

Lượt truy cập

1827089

Ân Nhân Bảo Trợ Gạo Hàng Tháng

Xem danh sách ân nhân theo mã sắp xếp:

Tên Ân Nhân Cư Ngụ Sắp xếp Nơi Bảo Trợ
Tiffany Jane Nguyen (Nguyen Mong Thuy Uyen) CA T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Chị Phước Thanh CA T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Jin Xu Shr ( Karen N . Phạm ) CA J Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Hải Bạn Thy CA H Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Trần Văn Vinh AR V Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Nguyễn Quy Vinh CA V Chùa Phổ Minh - Quãng Bình +Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Luu Thi Le IL L Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Anh Thai MN T Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Hà Thị Dung CA D Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Võ Thị Hương CA H Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Trung Chí Nguyên CA N Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Nancy Nguyên CA N Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Dieu HUONG (Laura Lan Tran) & Minh HIEN (Rieu Tran Cao) CA H Chùa Liên Hoa - Trà Vinh
Ngoc Lac CA N Chùa Giác Hoa - Long An
Nhiem M. Dang CA D Chùa Giác Hoa - Long An
Ngo Phuong CANADA P Chùa Giác Hoa - Long An
Chu' Phuong - Thi Gia CA C Chùa Giác Hoa - Long An
Kathy Oanh Dao CA K Chùa Giác Hoa - Long An
Peter H. Diệp CA D Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Phạm Thu CA T Chùa Hưng Thiện - Bạc Liêu + Chùa Diệu Tịnh - Phú yên +Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Ong ba Ho An OH A Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Nguyễn Harry CA H Chùa Lập thuận - Quãng Nam +Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Hong Vargas (*ten tren receipt Hanh H. Pham) CA H Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Bảo Ngô CA N Xã Đại Sơn - Huyện ĐạiLộc - Quãng Nam
Tống Thảo AZ T Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Nhiễm M dang CA M T Xá Ngọc Hưng - Lâm đồng + Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Kim Hoàng CA H Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Lâm Hoàng Hoa CA L Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
Trần Lang CA L Chùa Diệu Tinh - Phú Yên
GĐ Nguyễn Thống Nhất CO N Chùa Long An - Hậu Giang
Lê Thị Lưu IL L Chùa Long An - Hậu Giang
Mi Na Nu Nguyên MN N Chùa Long An - Hậu Giang
Ngoc Nguyen CA N Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Nghiêm Lan CA L Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Ngan Bui CA B Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Ms. Hoa T. Nguyen & Mr. Lang N. La CA H Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Tran Kenny & Phan Tammy (Thanh Hoa Tinh) CA K Chùa Lập Thuận - Quãng Nam
Dieu Chon CA D Tu viện khánh anh - Sóc Trăng
Khánh Trần & Jennie CA T Chùa Bình Sơn - Bình Thuận
Diệu Viên & Diệu Dân TX V Chùa Vĩnh Thái An - Bạc Liêu +Chùa Phước Linh - Cà Mau
Văn Mạnh Hưng CA H Chùa Bình Sơn - Bình Thuận + Chùa Hưng Long - Bình Thuận
Ha Ho ( Hien V Tran ) CA H Chùa Hưng Long - Bình Thuận
GD Phat Tu Doan Phuong Mai (pd Duc Truc) IA G Chùa Huỳnh Quang - An Giang
Nhuot L. Ayala WA N Chùa Huỳnh Quang - An Giang
Ngo My CA M Chùa Huỳnh Quang - An Giang
M Spa Nails CA M Chùa Huỳnh Quang - An Giang
Hoà Trúc Kevin Kendra CA K Chùa Phổ Minh - Quãng Bình + Chùa Bảo Huệ - Đồng Nai
Pham Kim Long CT L Chùa Bảo Huệ - Đồng Nai
Lý Đông Giang CA G Chùa Bảo Huệ - Đồng nai
Hứa Gia Hỷ CA H Chùa Bảo Huệ - Đồng Nai
Trang 12 / 21 | Trở về 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kế tiếp